bg_left
index_02
stiri mai Flux de ştiri al M.A.I.
Evaluarea activității desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne, în anul 2016
Astăzi, 15 martie a.c, ministrul afacerilor interne, Carmen-Daniela DAN, a prezentat evaluarea activității desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne, în anul 2016:

Permiteți-mi să vă urez ”Bine ați venit!” la Ministerul Afacerilor Interne și să vă mulțumesc în numele colegilor mei pentru că ne-ați onorat invitația de a participa la Ședința de evaluare a activității pentru anul 2016.
Îi salut, totodată, pe toți prefecții și șefii structurilor teritoriale ale MAI prezenți alături de noi în sistem videoconferință.

Chiar dacă am preluat mandatul de ministru al afacerilor interne la începutul anului 2017, această perioadă relativ scurtă mi-a demonstrat, încă o dată, că Ministerul Afacerilor Interne rămâne o instituție adaptată vremurilor, inclusiv celor pe care le trăim, care progresează permanent și în care oamenii, indiferent de culoarea uniformei sau statutul profesional, își fac datoria cu responsabilitate. Pentru cetățean asta înseamnă servicii mai bune și siguranță sporită.

În anul 2016, Ministerul Afacerilor Interne a pus accent pe implicarea directă în susţinerea reformelor și implementării priorităților în domeniile esenţiale, ţinând cont de locul, rolul şi importanţa acestuia în cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

În acest sens, în anul precedent, activitatea structurilor noastre a urmărit, ca obiectiv principal, creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

De asemenea, alte obiective importante ale anului 2016 au fost:
- prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii;
- combaterea criminalităţii transfrontaliere;
- gestionarea eficientă a migrației ilegale;
- asigurarea ordinii publice și desfăşurarea în condiții de deplină legalitate și transparență a alegerilor locale şi parlamentare;
- dezvoltarea unui sistem de management al situațiilor de urgenţă, speciale și de criză.

Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului s-a materializat prin reducerea fenomenului infracțional pentru al V-lea an consecutiv, fiind înregistrată cea mai mică valoare a criminalității sesizate din ultimii 9 ani. Este un rezultat bun, care a avut la bază acțiuni operative concrete, combinate cu o susținută activitate preventivă, în special în ceea ce privește criminalitatea stradală, care s-a diminuat, de asemenea, cu peste 9%.

O atenție deosebită a fost acordată prevenirii infracțiunilor comise în zona adiacentă unităților de învățământ. În anul școlar 2015/2016 a fost înregistrată, pentru al treilea an consecutiv, o diminuare a numărului de astfel de fapte cu 12%. Este o prioritate pe care mi-o asum și în mandatul meu, deoarece este foarte important să fim în măsură să aducem mai multă siguranță copiilor noștri.

De remarcat este și faptul că în anul 2016 s-a înregistrat și cel mai mic nivel al infracționalității în mediul rural din ultimii 8 ani. Concret, numărul infracţiunilor contra vieţii a scăzut cu 7%. Infracţiunile de furt, ce reprezintă aproape un sfert din totalul criminalităţii specifice în mediul rural, au scăzut cu 19%.

Siguranța rutieră a fost un alt reper căruia i s-a acordat o atenție deosebită. 2016 este al patrulea an consecutiv, de la începutul anilor '90, în care numărul persoanelor decedate în urma accidentelor de circulaţie se află sub valoarea de 2.000, în condiţiile unui context rutier total diferit. Pentru că fiecare viață contează, insist pe continuarea activităților cu caracter preventiv, astfel încât urmările deosebit de grave ale incidentelor din trafic să se reducă din ce în ce mai mult.

În ceea ce privește evoluția infracțiunilor grave comise cu violență se evidențiază faptul că valorile înregistrate pe acest segment sunt cele mai scăzute din ultimii 9 ani. O preocupare în acest sens a constituit-o gestionarea cazurilor de violență în familie, unde se remarcă o diminuare a faptelor grave îndreptate împotriva persoanei, raportându-ne la anii anteriori.

Prevenirea și combaterea criminalității contra patrimoniului a fost, de asemenea, în atenția MAI, acest gen de fapte fiind printre cele care afectează direct cetățeanul. Numărul faptelor de furt s-a diminuat cu 14% și a celor de tâlhărie a scăzut cu 8%.

Prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii a constituit și în anul 2016 un obiectiv major al ministerului, sens în care au fost intensificate acțiunile specifice, inclusiv prin întărirea cooperării interinstituționale.
Astfel, în domeniul combaterii criminalității organizate, structurile Ministerului Afacerilor Interne au derulat cu 26% mai multe acțiuni operative, decât în anul 2015, având ca rezultat destructurarea a peste 200 grupuri organizate, cu trimiterea în judecată a peste 1.700 de persoane.
Criminalitatea economico-financiară este un fenomen deosebit de complex care afectează toate domeniile şi are un impact deosebit de grav asupra bugetului general consolidat al statului. În acest sens, acțiunile desfășurate pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, a corupţiei şi a contrabandei au fost axate pe măsuri de recuperare a prejudiciului, fapt care a contribuit la creșterea veniturilor la bugetul de stat.

Activitățile derulate de structurile MAI pentru combaterea criminalității economico-financiare au avut drept rezultat constatarea a aproximativ 32.000 de infracţiuni, fiind instituite măsuri asigurătorii în valoare de aproape 4 miliarde lei.

În contextul combaterii macrocriminalității este de menționat și reușita colegilor noștri care, la sfârșitul lunii iunie a anului 2016, împreună cu procurorii DIICOT, au realizat cea mai mare captură de droguri înregistrată pe teritoriul național, introduse în țară prin Portul Constanța Sud Agigea.

În domeniul prevenirii și combaterii corupției, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost constate 189 de situaţii în care funcţionarii ministerului au denunţat fapte de corupţie, iar peste 95% din personalul testat, au dat dovadă de integritate.
Cu ocazia activităţilor procedurale derulate de către DGA, au fost inculpate 1.455 de persoane, dintre care 245 de angajați ai MAI. Chiar dacă un număr de 245 raportat la 1455 pare mic, acest lucru nu ne mulțumește, ci dimpotrivă, reprezintă chiar o preocupare. Corupția nu poate fi tolerată, mai ales în rândul celor chemați să apere legea!

Combaterea criminalităţii transfrontaliere rămâne o prioritate a structurilor MAI, cu atât mai mult cu cât este evidentă importanța geostrategică a țării noastre, cel puțin din perspectiva responsabilităților care îi revin ca frontieră externă a Uniunii Europene.
Astfel, combaterea criminalităţii transfrontaliere constituie un alt obiectiv atins, evidențiat de rezultatele activităților desfășurate în cadrul platformelor de cooperare, realizate pentru securizarea frontierei, precum și pentru investigarea acestor tipuri de infracțiuni și a formelor de radicalizare. Trebuie menționat că această colaborare s-a derulat atât la nivel național, cât și la nivel regional, european și internațional.
Anul trecut, la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a fost operaționalizată Unitatea Națională de Informații privind Pasagerii, la finalul anului fiind conectați la aceasta 62 de transportatori aerieni.
Referindu-mă la tranzitul frontierei, în anul 2016, traficul de călători a depășit valoarea de 56 de milioane de persoane, iar cel al mijloacelor de transport a depășit 16 milioane de autovehicule.
În aceste condiții, au fost înregistrate peste 110.000 de constatări privind activitatea operativă la frontieră şi au fost gestionate aproximativ 207.000 de semnalări privind persoane şi bunuri de interes.
Au fost constatate aproximativ 1.500 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală, fiind reținute 352 de persoane asupra cărora au fost descoperite bunuri în valoare de peste 109 milioane lei, care făceau obiectul activităților ilegale de acest gen.
În domeniul cooperării internaționale, participarea a peste 400 polițiști de frontieră la cele 15 operațiuni comune organizate sub egida FRONTEX, a fost apreciată de partenerii externi.
Toate aceste rezultate demonstrează încă o dată faptul că România este un stat cu granițe sigure și un partener de încredere pentru celelalte țări, în demersurile comune de securizare a spațiului european.
Gestionarea eficientă a migrației ilegale și dezvoltarea unei politici de returnare adecvate au beneficiat de o atenție deosebită, dat fiind impactul fenomenului migraționist în Europa. Activitățile în acest domeniu au urmărit, printre altele, întărirea cooperării cu autoritățile polițienești de frontieră din statele vecine, UE și terțe.

Un accent important s-a pus și pe implementarea politicilor europene privind migraţia şi azilul, pe activitățile operative pentru depistarea migranților care trec ilegal frontiera de stat, precum și a străinilor cu ședere ilegală pe teritoriul țării noastre.

Față de anul precedent, s-a înregistrat o creștere cu 17% a numărului de persoane depistate în trecere sau tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat și cu 22% a numărului cetățenilor străini depistați cu şedere ilegală.

Pentru realizarea obligaţiilor ce revin României din deciziile Consiliului UE cu privire la relocarea persoanelor aflate în nevoie de protecţie internaţională din Italia şi Grecia, au fost transferate 554 de persoane.
În domeniul azilului - având în vedere și contextul relocării intra UE - numărul cererilor depuse de persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională a crescut cu aproape 50%, iar rata de admisibilitate a fost de 40%.
În continuare, migrația ilegală constituie o provocare pentru toate statele Uniunii Europene, implicit și pentru România, iar noi vom depune toate eforturile și pe viitor în vederea respectării angajamentelor asumate.

Un alt obiectiv asumat instituțional în anul 2016 a fost cel al asigurării desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și parlamentare. Pentru corectitudinea și transparența procesului electoral, MAI a asigurat, alături de AEP și STS, implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Acest demers, coroborat cu alte acțiuni preventive derulate, a condus la o scădere cu peste 50% a infracțiunilor sesizate și a contravențiilor constatate, față de precedentele alegeri.
După cum bine știți, acesta este un deziderat! Ne dorim alegeri corecte, liniștite si bine organizate. Apreciez eforturile tuturor celor implicați în gestionarea evenimentelor electorale!

În ceea ce privește dezvoltarea unui sistem eficient de management al situațiilor de urgenţă, speciale și de criză, eforturile depuse la nivelul ministerului s-au concentrat pe dezvoltarea capacității de răspuns în astfel de cazuri. În acest sens, a fost îmbunătățit cadrul integrat de acțiune al structurilor care constituie Sistemul de management al situațiilor de urgență și au fost optimizate mecanismele funcționale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
De asemenea, au fost implementate concepte moderne de informare, înștiințare și avertizare a populației, iar legislația în domeniu a fost armonizată și sistematizată.

A fost dezvoltat Centrul Național de Conducere Integrată, prin care a fost asigurată coordonarea misiunilor structurilor MAI.
Anul trecut, în domeniul situațiilor de urgență, MAI a gestionat, în medie, 1.100 de evenimente zilnic, cele mai multe dintre ele, respectiv 20%, fiind înregistrate la nivelul Capitalei şi al judeţului Ilfov.
În urma misiunilor derulate în cooperare cu celelalte componente ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență au fost salvate 8.406 persoane.
În ceea ce priveşte activitatea de avizare şi autorizare pentru prevenirea și stingerea incendiilor, numărul de activităţi desfăşurate a crescut în anul 2016 cu 22% faţă de anul 2015 şi cu 73% faţă de anul 2010.
Trebuie menționat faptul că demersurile întreprinse pentru eficientizarea sistemului de management al situațiilor de urgență și-au dovedit eficiența prin creșterea calității intervențiilor și reducerea timpului de răspuns, aspecte care concură la oferirea către cetățeni a unui serviciu public de nivel european.

Din perspectiva implicării în activități internaționale, menționez participarea, în anul 2016, a 184 de poliţişti şi jandarmi, la 15 misiuni sub egida ONU, UE, OSCE şi NATO, care s-au desfășurat pe teritoriul a 13 state. Un aspect marcant îl reprezintă și participarea în premieră la activităţile Centrului de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate.

Reprezentarea României la nivelul Uniunii Europene s-a materializat prin participarea la 11 reuniuni de nivel ministerial ale Consiliului Justiție și Afaceri Interne și la aproximativ 160 de reuniuni ale grupurilor de lucru pregătitoare ale Consiliului sau ale comitetelor Comisiei Europene.

De asemenea, s-a urmărit consolidarea colaborării cu partenerii externi, în cadru bi și multilateral, prin continuarea mecanismelor de consultare, în scopul identificării și promovării, în comun, a unor poziții de interes pentru părți, la nivel european sau în formatele de cooperare regională.

În relațiile cu statele vecine cooperarea s-a axat în principal pe schimbul operativ de informații pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, în special a migrației ilegale.

În ceea ce privește parteneriatul strategic cu SUA, structurile MAI au continuat să se implice în procesul de implementare a Declarației Comune, cu precădere la nivelul grupului de lucru care vizează accederea României în Programul Visa Waiver.

Vom continua pe această direcție întrucât cooperarea internațională, sub toate aspectele ei, asigură oricărui stat șansa dezvoltării, în consens cu vecinii săi și cu ceilalți parteneri strategici.

A fost un an greu, în care ministerul nostru s-a confruntat cu un mare deficit de personal și totuși, după cum ați observat, rezultatele obținute au fost notabile. Meritul pentru toate acestea aparține atât angajaților MAI rămași în sistem, cât mai ales cooperări deosebite pe care am avut-o cu partenerii interni și externi, cărora le mulțumesc și cu acest prilej. Apreciez mult această modalitate de lucru și îmi doresc ca ea să continue și să se dezvolte în aceiași parametri.

Doamnelor și domnilor,
Fiind primul bilanț al acestui mandat permiteți-mi să prezint și prioritățile MAI pentru anul 2017.
Așa cum cunoașteți, la începutul acestui an au avut loc bilanțurile structurilor din componența ministerului.
Am participat la toate aceste activități, pe care le-am dorit adevărate evaluări de etapă și de aceea maniera desfășurării lor a fost una foarte tehnică și în care s-a pus accentul pe problemele actuale și de perspectivă în ceea ce privește eficientizarea activității ministerului.
Având aceste repere, vreau să anunț astăzi principalele obiective strategice ale acestui an:
Asigurarea unui grad ridicat de siguranță a cetățenilor și de protecție a patrimoniului. Îmi doresc ca realizarea acestui obiectiv să se materializeze în creșterea securității, mai ales în spațiul public, indiferent că ne referim la siguranța stradală, în mijloacele de transport, în perimetrul școlilor, în piețe, în parcuri și chiar la manifestațiile publice de orice natură. Pentru aceasta avem în vedere menținerea unei prezențe ridicate a polițiștilor și a jandarmilor în stradă, pentru a descuraja orice formă de violență care ar putea afecta siguranța cetățeanului. În egală măsură, insistăm pe accentuarea acțiunilor cu caracter preventiv derulate de pompieri, în special în spațiile cu public numeros.
Creșterea capacității MAI de gestionare a evenimentelor majore și a situațiilor de urgență, cu accent pe ceea ce înseamnă informarea populației și educația preventivă. Gestionarea situațiilor de urgență la cel mai ridicat nivel impune în mod obligatoriu o componentă de informare și de instruire a populației. Oamenii trebuie să știe cum să reacționeze în astfel de situații limită și cum să sprijine acțiunea autorităților.
Totodată, anul acesta, vom investi în creșterea capacității de intervenție, vom dezvolta cooperarea cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, dar vom derula și numeroase proiecte cu caracter preventiv pentru cetățeni.
Eficientizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către MAI. Este un obiectiv prioritar pentru că vizează simplificarea administrativă și accesul tot mai facil al cetățeanului la serviciile oferite de instituția noastră. Această măsură a început prin adoptarea Legii nr.1/2017 de eliminare a unor taxe și tarife și va continua prin alte măsuri punctuale, așa cum sunt ele prevăzute în programul de guvernare.
Amplificarea rolului MAI în consolidarea prezenței României în cadrul Uniunii Europene și la nivel internațional. Deținerea Președinției Consiliului UE în anul 2019 ne obligă să începem din timp pregătirile pentru exercitarea acestui rol în cele mai bune condiții, inclusiv pe componentele de reprezentare ale MAI, care privesc domeniul Justiție și Afaceri Interne. Gestionarea acestui moment reprezintă un examen important pentru autoritățile române, iar pregătirea lui trebuie accelerată.
În același timp, în considerarea priorităților și direcțiilor de acțiune stabilite la nivel european, prin Ciclul de Politici UE pentru combaterea criminalității organizate, dar și în plan internațional, mă voi asigura că vom continua să acționăm în mod eficient, alături de partenerii noștri interni și externi, în direcția prevenirii si combaterii celor mai importante amenințări infracționale cu caracter transfrontalier.
Doamnelor și domnilor,
Realizarea acestor obiective nu ar putea fi posibilă fără oameni implicați și motivați. Sunt conștientă însă de faptul că deficitul de personal existent în momentul de față îngreunează misiunea angajaților MAI și grevează atingerea obiectivelor. Tocmai de aceea vă asigur că voi insista asupra atragerii unor oameni cât mai bine pregătiți și determinați să contribuie la dezvoltarea instituției, a cărei importanță este evidentă pentru siguranța cetățenilor. De altfel, profesionalismul, integritatea și devotamentul angajaților MAI sunt cheia rezultatelor bune pe care vi le-am prezentat astăzi!
Din punctul meu de vedere, această condiție presupune întărirea autorității angajaților MAI, prin pregătire continuă, dotare corespunzătoare și un cadru legislativ clar și coerent, dar și printr-un statut îmbunătățit din perspectiva drepturilor și obligațiilor, și mă refer aici inclusiv la drepturile salariale. Iar viitoarea lege a salarizării despre care se vorbește intens în aceste zile, pe care acest guvern si-a asumat-o, tocmai asta si-a propus să facă – să asigure un cadru motivațional necesar inclusiv angajaților MAI care muncesc zi de zi în folosul cetățenilor și pentru siguranța noastră a tuturor.
Vă asigur că personal voi susține demersurile care vor consolida pachetul de drepturi ale angajaților MAI, fie ei polițiști, jandarmi, pompieri, funcționari publici sau personal contractual.
Atragerea și păstrarea oamenilor de bună calitate în structurile MAI este prioritară, dar pentru ca activitatea noastră să atingă potențialul maxim, este nevoie de dotări materiale adecvate, care să le susțină demersurile profesionale. Știu că, în unele cazuri, structurile de ordine publică merg în misiuni cu autovehicule mai vechi de 10 ani, iar unele autospeciale de intervenție la situații de urgență sunt vechi de 30 de ani.
Așadar, înțeleg perfect nevoia de consolidare logistică și tocmai din acest motiv, doresc o abordare mult mai pragmatică pe această linie. Atunci când cerem alocarea unui buget pentru investiții, spre exemplu, trebuie să avem și o viziune strategică, să stabilim priorități și urgențe și să înțelegem că un astfel de proces trebuie susținut cu resurse financiare, în mod constant, prin concepții de dezvoltare pe linii importante de activitate, nu de azi, pe mâine, ci totul, în baza unei proiecții pe termen mediu și lung. Dorințele, atitudinile heirupiste, artificiale sau doar declarative, nu ne ajută deloc. Dimpotrivă, ele pot afecta drastic încrederea sustenabilă în MAI, pe care ne dorim să o creștem și să o cultivăm permanent.

În final, vreau să îi asigur pe reprezentanții instituțiilor cu care MAI colaborează de întreaga deschidere atât din partea mea, cât și a oamenilor pe care îi reprezint. Singura formulă de succes, pentru binele cetățenilor, este cooperarea interinstituțională! Am încredere că vom depăși orice obstacol ar putea apărea în calea unei astfel de abordări!

Vă mulțumesc!
Postat la ora 14:37, miercuri, 15 martie 2017
Direcţia Informare şi Relaţii Publice - Ministerul Afacerilor Interne
Mai 2017
LuMaMiJoViSaDu
1 2 3 4 5 6  7
8 9 10 11 12 13 14
15 16  17 18  19 20  21
22 23 24 25 26  27  28
 29  30  31
Newsletter
Nume:
E-mail:

Cod de securitate

 
index_13
bg_right