Anunț - Transparență decizională 14 March 2019 07:51 PM
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016.

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

* * *


Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail dj_transparenta@mai.gov.ro .

Ştiri - Direcţia Informare şi Relaţii Publice - M.A.I.
www.comunicare.mai.gov.ro